Politika zasebnosti:

S prijavo na dogodek posameznik soglaša, da MA marketing d. o. o. (Stara cesta 23, 1360 Vrhnika, info@mamarketing.si) v imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, e-pošta: GlavnaPisarna@arrs.si) obdeluje njegove osebne podatke (e-poštni naslov, ime in priimek), posredovane ob prijavi.

Navedene podatke MA marketing d. o. o. obdeluje izključno za namen izvedbe dogodka Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost in informiranja v zvezi z dogodkom.

MA marketing d. o. o. se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na spletni dogodek Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost, skrbno varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

  • "Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za pošiljanje e-obvestil v povezavi z dogodkom Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost.
  • Vaš e-naslov bomo uporabljali za pošiljanje e-obvestil izključno v povezavi s tem dogodkom do prejetja odjave od prejemanja ali najdlje do 10 dni po zaključku dogodka.
  • Po tem roku bomo vse pridobljene e-poštne naslove izbrisali iz storitve, ki jo uporabljamo za obveščanje o dogodku Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost.
  • Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam, razen osebam, ki imajo pravno podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov in pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-obvestil v povezavi z dogodkom Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost.

Posameznik, prijavljen na dogodek, lahko kadarkoli brez kakršnihkoli stroškov zahteva:

  • Odjavo od prejemanja s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali na naslov oz. na elektronski naslov MA marketinga. Ob odjavi bomo vaš e-naslov začasno premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer ga bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili še do največ 10 dni po končanem dogodku, nato pa ga trajno izbrisali.
  • Popravek, dopolnitev in omejitev svojih osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, s posredovanjem pisne zahteve na naslov ali elektronski naslov MA marketinga.
  • Trajen izbris osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov ali elektronski naslov MA marketinga.
  • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, ki jih hranimo o vas, ter drugih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov ali elektronski naslov MA marketinga.
  • Vložite pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22 Ljubljana, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

MA marketing d.o.o. bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Vaš elektronski naslov, posredovan ob prijavi, hranimo v storitvi za pošiljanje e-pošte ActiveCampaign. Podjetje ActiveCampaign kot podobdelovalec osebnih podatkov podjetja MA marketing spoštuje zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev ActiveCampaign spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila.

Objavljeno: 19. november 2021

Več informacij:

MA marketing d. o. o.

info@mamarketing.si

Stara cesta 231360 Vrhnika