Prenos dogodka

Oglejte si prenos nacionalnega dogodka Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost z dne 1. 12. 2022.

Kliknite na dvorano za posamezen prenos:

unionska dvorana

10.30–12.00

Uvodni del in predstavitev novosti intrendov v okviru dejavnosti ARRS

13.00–14.30

Plenarni del Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?

15.00–16.30

Okrogla miza Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi

19.00–20.00

Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev

bela dvorana

17.00–18.30

Predstavitve Odlični v znanosti: Naravoslovje in tehnika

steklena dvorana

17.00–18.30

Predstavitve Odlični v znanosti: Medicina in biotehnika

vrtna dvorana

17.00–18.30

Predstavitve Odlični v znanosti: Družboslovje in humanistika

O dogodku

Nacionalni dogodekDan ARRS 2022: Podpiramo odličnost

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) vnovič prireja nacionalni dogodek Dan ARRS: Podpiramo odličnost, ki bo posvečen novi generaciji mladih raziskovalk in raziskovalcev. Dogodek bo za razliko od predhodnih dveh let ponovno potekal v živo, in sicer v četrtek in petek, 1. in 2. 12. 2022, v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

Letos bomo v znanstveni navdih mlajši generaciji ponudili:

 • Uvodni sklop z naslovom Delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, na katerem bomo v okviru praktične delavnice Stabilno financiranje znanstve­noraziskovalne dejavnosti predstavili novosti in trende dejavnosti ARRS. V tem sklopu bomo predstavili tudi vlogo SID banke pri financiranju raziskovalnih organizacij.

  Delavnica o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je namenjena sez­nanitvi s spremembami, ki jih je in jih bo uvedba stabilnega financiranja prinesla razisko­valnim organizacijam, vodjem in članom programov ter mladim raziskovalcem. Vprašanja, na katera si želite odgovora na delavnici, lahko predhodno naslovite na ARRS e-naslov stabilno.financiranje@arrs.si z zadevo »Vprašanja za delavnico«.

 • V nadaljevanju bodo sodelujoči v plenarnem delu Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slo­venija: Kje smo in kako naprej? razpravljali o priložnostih, ki jih raziskovalcem nudi Evrop­ski raziskovani svet (ERC), ter o nacionalnih podpornih instrumentih za razvoj akademske kariere mladih.

 • V popoldanskem delu bomo v sklopu okrogle mize Mlajši raziskovalci v regiji: Priložnosti in izzivi razpravljali o možnostih vključevanja mladih v raziskovanje doma in v tujini. Sle­dila bo že 11. izvedba projekta promocije znanosti ARRS – Odlični v znanosti 2022. V okviru projekta je bilo letos izbranih 52 raziskovalnih dosežkov, od katerih jih je bilo 21 izbranih za predstavitev na dogodku Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost.

 • Dogodek bomo prvi dan sklenili s slavnostnim sprejemom mladih raziskovalk in razisko­valcev.

 • Drugi dan sledi še okrogla miza z naslovom Faktor vpliva znanstvenih revij v Sloveniji. Razprava je prvenstveno namenjena urednikom slovenskih revij in se osredotoča na fak­tor vpliva na nacionalni in mednarodni ravni.

Program dogodka

Program dogodka Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost

Četrtek, 1. 12. 2022 – prenos v živo


 • Ⅰ.
  Delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije(10.30–12.00)
 • Ⅱ.
  Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?(13.00–14.30)
 • Ⅲ.
  Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi(15.00–16.30)
 • Ⅳ.
  Odlični v znanosti: Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji(17.00–18.30)
 • Ⅴ.
  Slavnostni sprejem(19.00–20.00)
 • Slavnostni govorniki:

  • prof. dr. Mitja Lainščak direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

  • mag. Peter Volasko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

  • akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Urad predsednika Republike Slovenije

  • akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)

 • Petek 2. 12. 2022 – brez prenosa v živo


 • Ⅰ.
  Faktor vpliva znanstvenih revij v Sloveniji(9.00–11.00)
  • Dan ARRS, četrtek 1. 12. 2022


  • 10.00–10.30

   Banketna dvorana

   Registracija

  • 10.30–10.45

   Unionska dvorana

   Pozdravni nagovor

   • prof. dr. Mitja Lainščak, direktor ARRS
  • 10.45–12.00

   Unionska dvorana

   Predstavitev novosti in trendov v okviru dejavnosti ARRS


   Delavnica: Stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

   dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za stabilno financiranje ARRS


   Predstavitev: Vloga SID banke pri financiranju raziskav in razvoja

   Natalija Stošicki, direktorica Oddelka za razvoj produktov in evropske programe, SID banka

  • 12.00–13.00

   Preddverje

   Odmor


  • Unionska dvorana

   Plenarni del:

   Evropski raziskovalni svet (ERC) in Slovenija: Kje smo in kako naprej?

   Razprava bo potekala v angleškem jeziku.

  • 13.00–14.30

   Uvodna razprava

   prof. dr. Alice Valkárová, članica Znanstvenega sveta, Evropski raziskovalni svet (ERC)

   prof. dr. Peter Križan, predsednik Znanstvenega sveta ARRS


   Sodelujoči:

   prof. dr. Alice Valkárová, članica Znanstvenega sveta, Evropski raziskovalni svet (ERC)

   prof. dr. Peter Križan, predsednik Znanstvenega sveta ARRS

   prof. dr. Dean Korošak, predstavnik Rektorske konference RS

   prof. ddr. Denis Đonlagić, predsednik Razvojnega sveta RS

   mag. Tanja Vertelj, Vodja sektorja za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

   doc. dr. Matic Lozinšek, Institut Jožef Stefan (IJS)

   prof. dr. Stane Pejovnik, glavni tajnik Inženirske akademije Slovenije (IAS)


   Moderator: Igor E. Bergant

  • 14.30–15.00

   Preddverje

   Odmor

  • Vzporedno (20’)

   Bela dvorana

   Izjave za medije


  • 15.00–16.30

   Unionska dvorana

   Okrogla miza:
   Mlajši raziskovalci v Regiji: Priložnosti in izzivi

    Razprava bo potekala v angleškem jeziku.


    Sodelujoči:

    prof. dr. Irena Martinović Klarić, v. d. direktorja Hrvaške znanstvene fundacije (HRZZ)

    dr. Johannes Winkler, predstavnik Avstrijskega znanstvenega sklada (FWF)

    dr. Marko Perdih, namestnik direktorja ARRS

    dr. Maya Petek, podpredsednica Mlade akademije in članica Društva v tujini izobraženih Slovencev (VTIS)

    izr. prof. Tamara Pavasović Trošt, Ph.D., predstavnica Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF)


    Moderator: Igor E. Bergant

  • 16.30–17.00

   Preddverje

   Odmor


  • 17.00–18.30

   Odlični v znanosti: Najvidnejši raziskovalni dosežki v navdih mlajši generaciji

  • Vzporedne

   predstavitve

   Odlični v znanosti

   Naravoslovje in tehnika

   Bela dvorana

   Odlični v znanosti

   Medicina in biotehnika

   Steklena dvorana

   Odlični v znanosti

   Družboslovje in humanistika

   Vrtna dvorana

  • 18.30–19.00

   Preddverje

   Zaključek in odmor

  • 19.00–20.00

   Unionska dvorana

   Slavnostni sprejem nove generacije mladih raziskovalcev


   Slavnostni govorniki:

   prof. dr. Mitja Lainščak, direktor ARRS

   mag. Peter Volasko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

   akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Urad predsednika Republike Slovenije RS

   akad. prof. dr. Peter Štih, predsednik SAZU

  • 20.00

   Preddverje

   Pogostitev

  • Dan ARRS, petek 2. 12. 2022


  • 8.30–9.00

   Banketna dvorana

   Registracija

  • 9.00– 11.00

   Vrtna dvorana

   Okrogla miza:
   Faktor vpliva znanstvenih revij v Sloveniji

   Razprava bo potekala v angleškem jeziku.


   Sodelujoči:

   Arend Kuester, direktor akademskih zadev, Springer Nature

   Pooja Jha, glavna urednica revije The Lancet Regional Health - Europe

   akad. prof. Gregor Serša, glavni urednik revije Radiology & Oncology

   doc. dr. Borut Macuh, glavni urednik revije Acta Geotechnica Slovenica, Univerza v Mariboru

   prof. dr. Darko Darovec, glavni urednik revije Acta Histriae

   doc. dr. Zrinka Mileusnić, glavna urednica revije Studia universitatis hereditati,
   Založba Univerze na Primorskem

   doc. dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela in članica Sveta združenja Europeana, Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)

   mag. Miro Pušnik, direktor Centralne tehnične knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK)


   Moderator: prof. dr. Mitja Lainščak, direktor ARRS

  • 11.00–12.00

   Vrtna dvorana

   Pogostitev udeležencev ob zaključku dogodka

  Odlični v znanosti

  Odlični v znanosti 2022

  Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših raziskovalnih dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani strokovnih teles agencije.

  Letos je bilo v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2022, ki bodo predstavljeni v okviru dogodka Dan ARRS 2022: Podpiramo odličnost, izbranih 21 dosežkov različnih avtorjev s področij naravoslovja in tehnike, družboslovja in humanistike, medicine in biotehnike ter interdisciplinarnih raziskav.

  kontakt

  Imate vprašanje v zvezi z dogodkom?

  Pišite na info@danarrs.si ali pošljite vprašanje preko spodnjega obrazca.