Posnetek dogodka

Oglejte si posnetek nacionalnega dogodka Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost.

O dogodku

Nacionalni dogodekDan ARRS 2021: Podpiramo odličnost

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) znova prireja nacionalni dogodek Dan ARRS: Podpiramo odličnost, ki bo letos v vsebinskem delu usmerjen zlasti v predstavitev novosti in trendov v okviru dejavnosti ARRS. Dogodek bo že drugo leto zapored izveden virtualno.

Nagovor novi generaciji mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki predstavlja del dogodka Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost, bo letos prav tako izveden virtualno. Slavnostni govorec bo državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec.

Del dogodka je tudi predstavitev najvidnejših dosežkov v znanosti. V okviru projekta promocije znanosti ARRS Odlični v znanosti 2021 je bilo letos izbranih 54 raziskovalnih dosežkov, spletne predstavitve 21 najvidnejših s področij vseh znanstvenih ved pa si boste 9. 12. 2021 lahko ogledali na povezavi www.danarrs.si.

Program dogodka

Program Dneva ARRS 2021 sestavljajo:

 1. Ⅰ.
  Dobrodošlica in uvodni nagovori(13:00–13:25)
 2. Ⅱ.
  Predstavitev novosti in trendov v okviru dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije(13:25–13:55)
 3. Ⅲ.
  Nagovor novi generaciji mladih raziskovalk in raziskovalcev

  Slavnostni govorec: dr. Mitja Slavinec, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  (13:55–14:05)
 4. Ⅳ.
  Spletne predstavitve najvidnejših raziskovalnih dosežkov leta s področij vseh znanstvenih ved (14:05)
 • 13:00-13:25
  • Dobrodošlica in uvodni pozdrav

   Moderatorka: Anja Čuček

  • Uvodni nagovori

   Sodelujoči:

   • dr. Robert Repnik, direktor ARRS
   • dr. Jana Kolar, predsednica Upravnega odbora ARRS
   • dr. Peter Križan, predsednik Znanstvenega sveta ARRS
 • 13:25-13:55
  • Predstavitev novosti in trendov v okviru dejavnosti ARRS

   Sodelujoči:

   • Simon Ošo, vodja Sektorja za raziskovalne projekte
   • Mojca Boc, vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
 • 13:55-14:05
  • Nagovor novi generaciji mladih raziskovalk in raziskovalcev

   • dr. Mitja Slavinec, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
   • dr. Tea Romih, predstavnica društva Mlada akademija
 • 14:05
  • Odlični v znanosti 2021

   • Spletne predstavitve najvidnejših raziskovalnih dosežkov

Odlični v znanosti

Odlični v znanosti 2021

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših raziskovalnih dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani strokovnih teles agencije.

Letos je bilo v izbor dosežkov Odlični v znanosti 2021, ki bodo predstavljeni v okviru dogodka Dan ARRS 2021: Podpiramo odličnost, izbranih 21 dosežkov različnih avtorjev s področij naravoslovja in tehnike, družboslovja in humanistike, medicine in biotehnike ter interdisciplinarnih raziskav.

Vseh 21 predstavitev je na voljo spodaj. Lepo vabljeni k ogledu.

Biotehnika in medicina

Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

dr. Andreja Pondelak, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Okolju prijazna zaščita lesa pred ognjem

Kontakt za vprašanja:

Rastlinska produkcija in predelava

dr. Nataša Hojnik, dr. Martina Modic, Inštitut Jožef Stefan

Razkritje mehanizmov razgradnje in detoksifikacija aflatoksina B1 po obdelavi z zračno plazmo

Kontakt za vprašanja:

Biotehnologija

prof. dr. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo

Ménage à trois – Identifikacija mehanizmov, ki regulirajo interakcijo med rastlino, mikrobi in škodljivci

Kontakt za vprašanja:

Mikrobiologija in imunologija

izr. prof. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biol., spec. lab. med. genetike, Klinika Golnik

Odkritje dedne anafilaksije

Kontakt za vprašanja:

Stomatologija

izr. prof. dr. Peter Jevnikar, dr. dent. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Staranje cirkonijeve oksidne keramike „in vivo“

Kontakt za vprašanja:

Nevrobiologija

izr. prof. dr. Nina Vardjan, akad. prof. dr. Robert Zorec, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Disregulacija uravnavanja presnove v astrocitih pri nevroloških boleznih kot nova tarča za razvoj zdravil

Kontakt za vprašanja:

Naravoslovje in tehnika

Fizika

izr. prof. dr. Miha Ravnik, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Ionsko nabiti topološki defekti v nematskih tekočinah

Kontakt za vprašanja:

Biologija

doc. dr. Cene Fišer, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Podzemna adaptivna radiacija postranic v Evropi

Kontakt za vprašanja:

Kemija, Farmacija

dr. Nikola Minovski, prof. dr. Marko Anderluh, Kemijski inštitut, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Nove halogenske vezi v bioloških sistemih

Kontakt za vprašanja:,

Kemijsko inženirstvo

dr. Brigita Hočevar, Kemijski inštitut

Katalitsko pridobivanje bioosnovane mukonske in adipinske kisline

Kontakt za vprašanja:

Mehanika

prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Zakaj in kako odprta koda pospešuje znanstveni napredek

Kontakt za vprašanja:

Računalništvo in informatika

prof. dr. Matej Kristan, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

HIDRA – robustni globoki model za napovedovanje morske gladine

Kontakt za vprašanja:

Družboslovje in humanistika

Ekonomija

prof. dr. Vesna Žabkar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Predhodniki okoljsko in družbeno odgovornega trajnostnega vedenja potrošnikov

Kontakt za vprašanja:

Pravo

prof. dr. Jernej Letnar Černič, Fakulteta za državne in evropske študije, Nova univerza

Odgovornost gospodarskih družb do spoštovanja socialnih in ekonomskih človekovih pravic

Kontakt za vprašanja:

Kriminologija in socialno delo

prof. dr. Renata Salecl, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Strast do nevednosti: česa ne želimo vedeti in zakaj

Kontakt za vprašanja:

Antropologija

izr. prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Zakaj svet potrebuje antropologinje in antropologe

Kontakt za vprašanja:

Jezikoslovje

izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Jezikovna svetovalnica – spletni priročnik s 3000 odgovori jezikovnim uporabnikom

Kontakt za vprašanja:

Geografija

izr. prof. dr. Nataša Ravbar, ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa

Krasoslovje na klasičnem krasu

Kontakt za vprašanja:

Interdisciplinarne raziskave

Telekomunikacije, Ekonomija, Poslovne vede

dr. Anton Manfreda, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Prihodnost pametnih mest

Kontakt za vprašanja:

Palinologija, Arheologija, Geologija, Biologija

dr. Maja Andrič, ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo

Spremembe v sestavi evropskih gozdov in pogostost požarov v zadnjih 12.000 letih

Kontakt za vprašanja:

Računalništvo in informatika, Javno zdravstvo

prof. dr. Barbara Koroušić Seljak, dr. Tome Eftimov, Inštitut Jožef Stefan

Vpliv pandemije COVID-19 na prehranske navade

Kontakt za vprašanja:

kontakt

Imate vprašanje v zvezi z dogodkom?

Pišite na info@danarrs.si ali pošljite vprašanje preko spodnjega obrazca.